Ιανουάριος

1ianoyarios.jpg


  “Και είδα και σηκώθηκα και είπα στους πρόκριτους και στους  προεστώτες , και στο υπόλοιπο του λαού: 

   Να μη φοβηθείτε απ΄αυτούς· να θυμόσαστε τον Κύριο,

που είναι μεγάλος και φοβερός και να πολεμήσετε χάρη των αδελφών σας, των γιών σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των σπιτιών σας”.                 

                                                         Νεεμίας 4:14