Μήνυμα Φεβρουαρίου
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • YouTube Social  Icon

‘’Και θα φοβηθούν το όνομα του Κυρίου απο δυσμάς και τη δόξα του

απο ανατολάς ηλίου·  Όταν ο εχθρός θα επέλθει σαν ποταμός,

Το Πνεύμα του Κυρίου θα υψώσει εναντίον του σημαία.”

                                                               Ησαΐας  59:19