Μήνυμα Νοεμβρίου

'' Όταν ο Κύριος αρέσκεται στους δρόμους
του ανθρώπου, και τους εχθρούς του
                ειρηνεύει μαζί του.”
                              Παροιμίες  16(17)