Μήνυμα Σεπτεμβρίου

Untitled-1.png


35 Τους είπε ο Ιησούς: "Εγώ είμαι αυτό το  ψωμί, ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται σ’εμένα δε θα πεινάσει και όποιος πιστεύει σ’εμένα δε θα διψάσει ποτέ.  36 Σας έχω όμως κιόλας πει πως, ενώ με είδατε, δε με πιστεύετε".   
                                                                         Κατά Ιωάννη 6: 35,36