Μήνυμα Οκτωβρίου


“Και με έβγαλε διαμέσου του δρόμου της πύλης, που είναι προς βορράν και με έφερε ολόγυρα, διαμέσου του δρόμου,που είναι απέξω προς την εξωτερική πύλη, διαμέσου του δρόμου,που βλέπει προς τα ανατολικά· και να, τα νερά έρρεαν από το δεξί πλάγιο’’.

 Ιεζεκιήλ 47:2 

oktovrios.png