Μήνυμα Σεπτεμβρίου

«Αυτός είναι το καύχημά σου κι αυτός είναι ο Θεός σου, που έκανε για σένα αυτά τα μεγάλα και τρομερά, που είδαν τα μάτια σου.»                             Δευτερονόμιο 10:21