Μήνυμα Οκτωβρίου

      «Δέστε ανάμεσα στα έθνη και κοιτάξτε με προσοχή και θαυμάστε σε υπερβολικό βαθμό· επειδή, εγώ θα πράξω ένα έργο στις ημέρες σας, που δε θα το πιστέψετε, αν κάποιος σας το διηγηθεί.»
                                                                                       Αββακούμ 1:5