Μήνυμα Νοεμβρίου

gia noem.png“΄Ο,τι  βρίσκεται στη γραφή είναι εμπνευσμένο από το
Πνεύμα του Θεού και είναι ωφέλιμο
Για τη διδασκαλία της αλήθειας, για τον έλεγχο  της
πλάνης, για τη διόρθωση των λαθών,
Για τη διαπαιδαγώγηση σε μια ζωή όπως τη θέλει ο Θεός·
έτσι ο άνθρωπος του Θεού
Θα είναι τέλειος και καταρτισμένος για κάθε καλό έργο”.   

                                                                  B΄ Τιμόθεο   3:  16, 17