Μήνυμα Μαρτίου

martios m.png

" Στη στενοχώρια μου επικαλέστηκα τον Κύριο κι αναβόησα στον Θεό μου.
Άκουσε από τον ναό του τη φωνή μου και η κραυγή μου ήρθε μπροστά του, έφτασε στ' αυτιά του ".

                               

                                     Ψαλμοί  18 : 6