Μήνυμα Μαρτίου

martios.png

6. Τότε εγώ απάντησα: “Μα Κύριε, Θεέ, εγώ δεν ξέρω να κηρύττω το Λόγο·  είμαι ακόμη πολύ νέος”.
7. Ο Κύριος μου αποκρίθηκε: “Μη λες πως είσαι ακόμη πολύ νέος·  γιατί σε όλους όσους σε στέλνω 
θα πας και όλα όσα σε διατάζω θα τα πεις.

8. Μη φοβάσαι κανέναν, γιατί εγώ είμαι μαζί σου για να σε προστατεύω. Εγώ το λέω, ο Κύριος”.

9. Τότε ο Κύριος άπλωσε το χέρι του και άγγιξε τα χείλη μου. Και μου είπε: “Έτσι βάζω τα λόγια μου στο στόμα σου”.

                                                                                           Ιερεμίας 1:6-9