Μήνυμα Μαρτίου

«για να ανοίξεις τα μάτια τους , ώστε να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως και από την εξουσία του σατανά στο Θεό. Γιατί,αν πιστέψουν σ’εμένα θα λάβουν τη συγχώρηση των αμαρτιών τους και μία θέση ανάμεσα σ’εκείνους που ανήκουν στο Θεό».     

 

 Πράξεις Αποστόλων 26:18