Μήνυμα Μαΐου

maios.png

“Παιδιά, ακούστε πατρική παιδεία και προσέχετε να

μάθετε σύνεση.

Επειδή σας δίνω καλή διδασκαλία· να μην εγκαταλείπετε 

τον νόμο μου".

Παροιμίες 4: 1,2