Μήνυμα Μαΐου

«για να καθορίσω σ’ αυτούς που πενθούν στη Σιών, να τους δώσω ωραιότητα, αντί για στάχτη, λάδι ευφροσύνης, αντί για πένθος, στολή αίνεσης, αντί του πνεύματος της αδιαφορίας· για να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτεμα του Κυρίου, για δόξα του»

Ησαΐας 61:3