Μήνυμα Ιουνίου

6ioynios skies.png


" Τις αμαρτίες της νεότητάς μου και τις παραβάσεις μου να μη τις θυμηθείς: 
σύμφωνα με το έλεος σου, εσύ να με θυμηθείς Κύριε, 
ένεκα της αγαθότητάς σου".                               Ψαλμοί 25: 7 .