Μήνυμα Ιουνίου

“Αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκο, μάταια κοπιάζουν,

αυτοί που τον οικοδομούν. Αν ο Κύριος δεν φυλάξει μια πόλη,

μάταια αγρυπνεί αυτός που τη φυλάττει.’’  

                                                                        Ψαλμοί 127 : 1