Μήνυμα Ιουλίου

ioylios.png


2 “Εγώ σε δημιούργησα και σε έπλασα από την κοιλιά της μάνας σου
και σε βοηθάω. Μη φοβάσαι δούλε μου Ιακώβ,

Ισραήλ εσύ, εκλεκτέ μου.
3 Γιατί νερά θα δώσω σε διψασμένη γη και ποταμούς σε
στεγνωμένο έδαφος.
Το Πνεύμα μου στους απογόνους σου θα βάλω και στα παιδιά σου
την ευλογία μου”.

                                                  Ησαΐας 44:2,3