Μήνυμα Ιουλίου

«Οι πειρασμοί που αντιμετωπίσατε ως τώρα δεν ήταν παρά στα ανθρώπινα μέτρα σας.

Κι ο Θεός, που κρατάει τις υποσχέσεις του, δε θα επιτρέψει σε κανένα πειρασμό, να ξεπεράσει

τις δυνάμεις σας· αλλά όταν έρθει ο πειρασμός, θα δώσει μαζί και την διέξοδο,

ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε».   

                                                                  Α΄ Κορινθίους  10:13