Μήνυμα Ιανουαρίου   

«Να φοβηθείτε τον Κύριο οι άγιοί του· επειδή, δεν υπάρχει στέρηση σε κείνους που τον φοβούνται».

                                                                                                                                                             Ψαλμοί 34:9