Μήνυμα Ιανουαρίου

“Αυτόν που σκεπάζει τον ουρανό με σύννεφα·Αυτόν που ετοιμάζει βροχή για τη γη·

Αυτόν που αναδίνει χορτάρι επάνω στα βουνά· Αυτόν που δίνει στα κτήνη την τροφή τους, και στους νεοσσούς των κοράκων που κράζουν σ΄αυτόν.”

                                      Ψαλμοί 147: 8-9