Φεβρουάριος

2febroyarios.png


10.  Αν μικροψυχήσεις στην ημέρα της συμφοράς, η δύναμή σου είναι μικρή.

11. Να ελευθερώνεις αυτούς που σύρονται σε θάνατο και να μην αποσύρεσαι από εκείνους που είναι κοντά στη σφαγή.»

                                                    Παροιμίες 24:10,11