Μήνυμα Φεβρουαρίου

fevr 19.png


7  "Κι εσύ ,γιε ανθρώπου, εγώ σε έβαλα φύλακα επάνω στον οίκο Ισραήλ·  άκουσε λοιπόν, έναν λόγο από το στόμα μου και νουθέτησέ τους από εμένα.

8  Όταν λέω στον άνομο: Άνομε, θα θανατωθείς οπωσδήποτε· κι εσύ δεν μιλήσεις για να αποτρέψεις τον άνομο από τον δρόμο του,εκείνος μεν ο άνομος θα πεθάνει στην ανομία του,όμως από το χέρι σου θα ζητήσω το αίμα του.

9  Αλλά αν εσύ αποτρέπεις τον άνομο από τον δρόμο του για να επιστρέψει απ' αυτόν και δεν επιστρέψει από τον δρόμο του,εκείνος μεν θα πεθάνει μέσα στην ανομία του, εσύ όμως ελευθέρωσες την ψυχή σου".

                                                                     Ιεζεκιήλ  33: 7-9