Μήνυμα Φεβρουαρίου

“Τι νομίζετε; αν κάποιος έχει εκατό πρόβατα και του χαθεί απ΄αυτά το ένα,δε θ΄αφήσει

τα ενενήντα εννιά στα βουνά για να πάει να ζητήσει το χαμένο;’’

Κατά Ματθαίον 18:12