Μήνυμα Δεκεμβρίου

december.png


 “γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σ’εμένα θαυμαστά έργα.
           Άγιο είναι το όνομά του”.  

 

Κατά Λουκά  1:49