Μήνυμα Δεκεμβρίου

«Γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σ’ εμένα θαυμαστά έργα. Άγιο είναι το όνομά του και το έλεός του υπάρχει από γενιά σε γενιά, σ’ όσουν με δέος τον υπακούνε.»                                                              
                                                                                  Κατά Λουκά 1: 49-50