Μήνυμα Αυγούστου

8 aygoystos.png

14 "  Ο διεφθαρμένος στην καρδιά θα γεμίσει από τους δρόμους του·

ενώ ο αγαθός άνθρωπος από τους δικούς του.

15   Ο απλός πιστεύει σε κάθε λόγο·  ενώ ο φρόνιμος προσέχει στα βήματά του."

                                                                                   Παροιμίες 14:14,15