Μήνυμα Αυγούστου


" Όταν οργίζεστε, μη φτάνετε ως την αμαρτία· η δύση του ήλιου ας μη σας βρίσκει ακόμα οργισμένους.
Μη δίνετε με τη συμπεριφορά σας χώρο να δρά ο διάβολος." 
Προς Εφεσίους  4: 26,27

aygoystow 18.png