Μήνυμα Αυγούστου

«Όλα τα έθνη, που έκανες, θάρθουν και θα προσκυνήσουν μπροστά                     σου, Κύριε, και θα δοξάσουν το όνομά σου·
                επειδή, είσαι μεγάλος, και κάνεις θαυμαστά έργα·
                          εσύ είσαι ο μόνος Θεός».  
 
 Ψαλμοί 86:9-10