Μήνυμα Απριλίου

aprilios.png

 9 “Έτσι αποδείχθηκε η αγάπη του Θεού για μας: απέστειλε τον Υιό του το
μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε μ’ αυτόν.
10 Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού:

Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε,
αλλά ότι αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό του,

που θυσιάστηκε 
για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας”.  

                                                                                               Α’  Ιωάννη 4:9,10