Μήνυμα Απριλίου

«αποδείχθηκε όμως Υιός Θεού με δύναμη από το Πνεύμα που αγιάζει, όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς.»

Ρωμαίους 1(4)