Μήνυμα Σεπτεμβρίου

septemvrios.png

"Ο Ιησούς περιόδευε όλη τη Γαλιλαία. Δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυττε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της βασιλείας του Θεού και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία".

                                                                 

                                                                          Κατά Ματθαίο 4 : 23.