Μήνυμα Οκτωβρίου

Ενισχύστε τα χαυνωμένα χέρια· και
στερεώστε τα παραλυμένα γόνατα.
Να πείτε στους φοβισμένους στην
καρδιά: Να γίνετε ισχυροί, να μη
φοβόσατε· να, ο Θεός σας θάρθει
με εκδίκηση, ο Θεός με ανταπόδοση·
αυτός θάρθει, και θα σας σώσει.


                                                 Ησαΐας 35:3-4