Μήνυμα Ιουλίου

7ioylios.jpg


" Τώρα, λοιπόν, αφού ο Θεός μας απάλλαξε από την καταδίκη, με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει 
κι απο τη μέλλουσα οργή ". Ρωμαίους 5: 9