Μήνυμα Αυγούστου

aygoystos.png
" Αμέσως ύστερα ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές να μπουν
στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη,
ωσότου αυτός διαλύσει τα πλήθη. Κι αφού διέλυσε τα πλήθη,
ανέβηκε μόνος του στο βουνό να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε
ήταν μόνος εκεί. Το καΐκι στο μεταξύ βρισκόταν κιόλας στη
μέση της λίμνης και το παίδευαν τα κύματα,
γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος".
                                                           Κατά Ματθαίο 14: 22-24