Φθινόπωρο εποχή για μια νέα αρχή.
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Η καλύτερη συντροφιά γι' αυτό τοΚαλοκαίρι
...η Αγία Γραφή.

"ΠΙΣΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΧΙ ΦΟΒΟΣ."

Δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθούν συναθροίσεις εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού, θα έπρεπε να είμαστε συνδεδεμένοι με τον Θεό μας ακόμη και στα διάφορα σπίτια μας. Για να το πετύχουμε, πρέπει να θυμόμαστε ότι τα σπίτια μας ανήκουν στον Κύριο και καλούμε τα σπίτια μας μικρές εκκλησίες, τα ονομάζουμε "κατ 'οίκον εκκλησία" και όλοι μας, τα μέλη της οικογένειάς μας βρίσκονται υπό την προστασία του Θεού όταν συνδεόμαστε με αυτόν.
      Όποιος έχει πεποίθηση στον εαυτό του είναι ανόητος· μα όποιος βαδίζει με σοφία είναι ασφαλής.                                                                                                      (Παροιμίες 28:26)
      Ξέρουμε πως όποιος έχει αναγεννηθεί από το Θεό δεν κυριεύεται από την αμαρτία·

γιατί ο Υιός του Θεού τον προστατεύει, κι ο διάβολος δεν μπορεί να τον βλάψει.(Α΄ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:18)
   Ο Κύριος, ο Θεός, είναι πύργος ισχυρός· εκεί ο δίκαιος καταφεύγει και είναι ασφαλής.

                                                                                                                                   (ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 18:10)
  Αν μείνετε ενωμένοι μαζί μου και τα λόγια μου μείνουν ζωντανά μέσα σας, ό,τι θελήσετε ζητήστε το και θα σας δοθεί.                                                                                                                 (ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15:7)

Πρέπει να αναβιώσει το πρόγραμμά μας για το σύστημα προσευχής της αλυσίδας που όλοι μας τώρα γνωρίζουμε. Ξέρουμε πότε να προσευχόμαστε έτσι ώστε και οι 24 ώρες να καλύπτονται από συνεχείς προσευχές πιστών.

                                                    ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
   1) ΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ: όλοι προσεύχονται για 1 ώρα κάθε μέρα
   2) Τις Τετάρτες, τα Σάββατα και τις Κυριακές τις ημέρες που έχουμε γενικές συναθροίσεις, όλοι θα λάβουμε μέρος από τα σπίτια μας, γονατίζοντας να προσευχηθούμε, καλώντας τον Θεό
   Τις Τετάρτες και τα Σάββατα:7μ.μ-8μ.μ
   Τις Κυριακές:11π.μ-12μ.μ

                                                  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ
1) Προσευχηθείτε για το έλεος και τη συγχώρεση του Θεού    (Β' Χρον 7:14)
2) Προσευχηθείτε για την προστασία του έθνους από τον κορονοϊό   (Ψαλμοί 91: 5-10)
3) Ζητήστε από τον Θεό να σας θεραπεύσει. Πείτε Του τα προβλήματά σας.   (Γ' Ιωάννου 2)
4) Προσευχηθείτε ότι θα εργαστείτε στην αλήθεια Του.    (Γ' Ιωάννου 3-4)
5) Προσευχηθείτε για το ευαγγέλιο να απλωθεί και να σώσει τους ανθρώπους και η διακονία του Θεού να ανθίσει.
6) Προσευχηθείτε ο ένας για τον άλλον.    (Ιακώβου 5:16)
7) Προσευχηθείτε ότι οι Χριστιανοί θα αγαπήσουν και θα συγχωρήσουν ο ένας τον άλλον για να εξασφαλιστεί η ασφάλειά μας.     (Α' Ιωάννου 4:12)

Θυμηθείτε ότι η προσευχή που προσφέρεται με πίστη και καθαρότητα είναι αποτελεσματική.
                                                                                                                               (Ιακώβου 5: 13-18)
                                   Παρακαλώ τηρήστε τις ώρες της προσευχής σας. Ο Θεός να σας ευλογεί.
                                                               Ο αδελφός Γκόντουιν Οκορότσα.
°
*IN ENGLISH
°
Since there will be no services because of the epidemic of coronavirus, we are bound to be connected to our God even in our different homes. To achieve this we have to remember that our homes belong to the Lord and we call our homes small churches, call it "κατ' οίκον εκκλησία" and all of us- our home' s, members of our families are under God's protection when we are connected to Him.
Those who trust in themselves are fools, but those who walk in wisdom are kept safe. (Proverbs28:26)
We know that anyone born of God does not continue to sin; the One who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them.
                                                                  (1 John 5:18)
The name of the Lord is a fortified tower;
the righteous run to it and are safe.
                                                          (Proverbs 18:10)
If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you.
                                                                                                                                                       (John 15:7)

We have to revive our program of the chain prayer system which we all now and everyone of us knows when to pray so that all the 24 hours are covered by continued prayers of believers.

                                  OUR POINTS OF PRAYERS
1)THE CHAIN PRAYERS:
everyone prays for 1 hour every day
2) on Wednesdays, Saturdays and Sundays
the days we have general services, we will all take part from our homes, knelling down to pray, call on God
On Wednesdays and Saturdays:7pm-8pm
On Sundays:11am-12pm

                               GUIDES OF THE PRAYERS
1)Pray for God's mercy and forgiveness
                                                                 (2 Chron 7:14)
2)Pray for the nation's protection from coronavirus
                                                                                     (Psalms 91:5-10)
3)Ask God to heal you. Tell Him your problems
                                                                             (3 John 2)
4)Pray that you work in His truth
                                                        (3 John 3-4)
5)Pray for the gospel to reach and save people that God's ministry will flourish
6)Pray for one another
                                     (James 5:16)
7)Pray that Christians will love and forgive one another to ensure our safety.
                                                                                                                              (1 John 4:12)

Remember that prayer offered in faith and purity is effective.
                                                                                                            (James 5:13-18)
Please observe your times of prayers
God bless you
Brother Godwin Okorocha

 

Ένα μήνυμα από τον Αδερφό Γκόντουιν Οκορότσα.

 

 

Δεν είναι πάντα εύκολο να περάσεις ένα εμπόδιο.

 

Ο Ιησούς είπε στους μαθητές: Ας πάμε στο άλλο άκρο της λίμνης .   [Λουκάς 8:22]

Δεδομένου ότι υπήρχε ανάγκη να περάσουν στην άλλη πλευρά, ο Ιησούς τους είπε


"Ας πάμε στην αλλή πλευρά”. Αυτό σημαίνει αλλαγή θέσης.

Για να αλλάξετε τη θέση σας χρειάζεται κίνηση είτε από εσάς είτε από άλλα μέσα.

Πήραν την απόφαση και έπρεπε να πάρουν μια βάρκα.

 

Βρίσκονται τώρα στη βάρκα στα νερά της λίμνης,

όλα ήταν ήρεμα. Καθώς το πλοίο κατέπλευσε, ο Ιησούς αποκοιμήθηκε.


                                                                                                              [Λουκάς8:23]

Ήταν κουρασμένος ως Άνθρωπος, αλλά ακόμα ήταν Θεάνθρωπος. Η ανεμοθύελλα τάραζε το

πλοίο πάνω και κάτω και η ζωή τους κινδύνευε. Φοβούνταν.


Οι μαθητές πήγαν και τον ξύπνησαν και του είπαν: Κύριε, Κύριε, θα πνιγούμε.

                                                                                                              [Λουκάς 8:24]
 
Ως χριστιανός, παιδί του Θεού που αναγεννήθηκε, ακόμα κι αν δεν είσαι χριστιανός ή

αναγεννημένο παιδί του Θεού, ξέρεις μόνο ότι μπορείς να τον αποκαλέσεις Δάσκαλο

{Ιησούς} και θα σε ακούσει και θα έρθει για να σε βοηθήσει. Ο κόσμος δέχεται επίθεση από

κορονοϊό και οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι να κάνουν, όπως και οι μαθητές στη λίμνη.

Είπαν Κύριε, Δάσκαλε, πρόκειται να πνιγούμε. Η λίμνη και τα κύματα του κορονοϊού αυτές τις

ημέρες διεξάγουν πόλεμο εναντίον της ανθρωπότητας και εσείς απλώς φωνάξτε '' Δάσκαλε,

Κύριε - Ιησού Χριστε, πρόκειται να πνιγούμε'' . Αν οι μαθητές δεν τον καλούσαν, θα είχαν

πνιγεί. Ο Ιησους σηκώθηκε και επιτίμησε τον άνεμο και τα έντονα ύδατα, η καταιγίδα

υποχώρησε και όλα ήταν ήρεμα. Τότε ως ελεήμων τους ρώτησε "Πού είναι η πίστη σας;”


                                                                                                                   [Λουκάς 8: 24-25]

Μην αφήνετε τη θύελλα του κορονοϊού να πνίξει εσάς ή την οικογένειά σας. Ο Ιησούς είναι

ζωντανός ακόμα και σήμερα. Θέλει να τον καλέσουμε. Είπε στις ημέρες της θλίψης σας να

καλέσετε  Εμένα. Πρέπει να υπακούμε στις οδηγίες της κυβέρνησης. Βοηθάει να

προστατευτούν πολλοί ανθρώποί. Αλλά να θυμηθείτε να εξασκήσετε την πίστη σας προς τον

Κύριο και χρησιμοποιήστε το στόμα σας για να καλέσετε Αυτόν, από όπου πηγάζει η πίστη

σας, ώστε όλα να είναι ήρεμα. Ο Ιησούς είναι ακόμα ζωντανός, σήμερα. Είναι ο Θεός των

θαυμάτων. Θυμηθείτε "Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, που σας θεραπεύει

                                                                                                   
  [ΕΞΟΔΟΣ 15:26]

                      και αφαιρεί από σας όλες τις ασθένειες               [ΕΞΟΔΟΣ 23:25]

Αλλά μην ξεχνάτε ένα πράγμα: Αν ο λαός μου με καλέσει!              [Β’ Χρον 7:14]

Ας μετανοήσουμε, επιστρέψουμε και να απομακρυνθούμε από την κακία μας και ...

Ο Θεός θα μας ακούσει και θα μας θεραπεύσει όλους και τη γη μας.

 

Καλέστε Τον τώρα!

Ο Θεός να σας ευλογεί

 


Μέσα σε ένα κόσμο που αλλάζει κάθε μέρα με ιλιγγιώδη ταχύτητα, που βιώνει καθημερινά απρόσμενες εξελίξεις, οικολογικές καταστροφές, φαινόμενα βίας, απειλητικές για την ανθρωπότητα αρρώστιες όπως πρόσφατα ο Κορονοϊός.....δεν απελπιζόμαστε. Αντλούμε θάρρος και δύναμη από το λόγο του Θεού και τις υποσχέσεις Του για τα παιδιά Του
(Έξοδος 15:26,) Ο Κύριος τους είπε:
«Αν υπακούτε σ’ εμένα, τον Κύριο, το Θεό σας, και κάνετε ό,τι εγώ θεωρώ σωστό, αν υπακούτε στις εντολές μου και εφαρμόζετε όλους τους νόμους μου, δε θα σας στείλω κανένα από τα πλήγματα εκείνα που έστειλα στους Αιγύπτιους.
Εγώ είμαι ο Κύριος, αυτός που σας γιατρεύει».
Ας μας ενθαρρύνει αυτό το κομμάτι της γραφής και ας μη φοβόμαστε. Θάρρος να έχουμε, γιατί κοντά Του είμαστε πραγματικά ασφαλείς.

Καλό και ευλογημένο μήνα!
Καλή , χαρούμενη και ευλογημένη Κυριακή!!!
Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας προστατεύει όλους!!!
Συμφιλίωση με το Θεό
Μήνυμα Απριλίου " Αν η χριστιανική ελπίδα μας περιορίζεται μόνο σ' αυτή τη ζωή, τότε είμαστε οι πιο αξιοθρήνητοι απ' όλους τους ανθρώπους. Η αλήθεια όμως είναι πως ο Χριστός έχει αναστηθεί, κάνοντας την αρχή για την ανάσταση όλων των νεκρών. Γιατί, όπως ο θάνατος ήρθε στον κόσμο από έναν άνθρωπο, έτσι από έναν άνθρωπο ήρθε και η ανάσταση των νεκρών. Όπως πεθαίνουν όλοι εξαιτίας της συγγένειας με τον Αδάμ, έτσι χάρη στη συγγένεια με το Χριστό, όλοι θα ξαναπάρουν ζωή ".
Α' Κορινθίους 15: 19-22

Μια πραγματική αγάπη

Είναι αλήθεια πως την λέξη αγάπη την αισθάνεται ο καθένας μας διαφορετικά, γι’ αυτό και υπάρχουν πολλοί ορισμοί αυτής της λέξης. Είναι επίσης αλήθεια, ότι πολλοί άνθρωποι γύρω μας νιώθουν πως δεν υπάρχει πραγματική αγάπη καθώς παρατηρείται ότι, οι περισσότεροι άνθρωποι στις μέρες μας νοιάζονται, μόνο ή περισσότερο, για τον εαυτό τους και το ενδιαφέρον που ενδεχομένως εκδηλώνουν για τον συνάνθρωπό τους είναι επιφανειακό, υποκριτικό και δεν στηρίζεται σε βαθιά, άδολη και ειλικρινή αγάπη.

 

Μελέτη Αγίας Γραφής

    Η Αγία Γραφή είναι ο Άγιος Λόγος του Θεού, που δόθηκε από τον Θεό στους ανθρώπους

Είναι αλήθεια πως οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμη και στη χώρα μας που γράφτηκε το ευαγγέλιο, δεν μελετούν την Αγία Γραφή, άλλοτε γιατί θεωρ-

ουν ότι δεν είναι απαραίτητο και άλλοτε διότι πιστεύουν ότι τα νοήματά της δεν είναι κατανοητά από τους κοινούς θνητούς. Ορισμένοι πάλι επικαλούνται το «πίστευε και μη ερεύνα» προκειμένου να μην εμβαθύνουν στην μελέτη της. Ποια όμως είναι η αλήθεια για την Αγία Γραφή και τι ζητά ο Θεός από εμάς; 

      Είσαι έτοιμος να συμφιλιωθείς με το Θεό; 

«Ο Θεός αγάπησε τον κόσμο αυτό και έστειλε Τον μονογενή γιο του για όποιον πιστέψει να μην πεθάνει αλλά να έχει ζωή αιώνια».       

Το μεγαλύτερο δώρο που πρόσφερε ο Θεός στον άνθρωπο είναι η σωτηρία της ψυχής του διαμέσου του Ιησού Χριστού.

 Τα έξι απλά βήματα που ακολουθούν, θα σε βοηθήσουν να πλησιάσεις το Θεό και να παραμείνεις κοντά του. 

           

                  Ιωάννη , 3:16

aprilios mikro.png

Μηνύματα του 2018

Μήνυμα Ιανουαρίου

«Να φοβηθείτε τον Κύριο οι άγιοί του· επειδή, δεν υπάρχει στέρηση σε κείνους που τον φοβούνται».

                                                                                                                               Ψαλμοί  34:9

Μήνυμα Μαρτίου

«για να ανοίξεις τα μάτια τους , ώστε να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως και από την εξουσία του σατανά στο Θεό. Γιατί,αν πιστέψουν σ’εμένα θα λάβουν τη συγχώρηση των αμαρτιών τους και μία θέση ανάμεσα σ’εκείνους που ανήκουν στο Θεό».     

 

 Πράξεις Αποστόλων 26:18

Μήνυμα Φεβρουαρίου

“Τι νομίζετε; αν κάποιος έχει εκατό πρόβατα και του χαθεί απ΄αυτά το ένα,δε θ΄αφήσει

τα ενενήντα εννιά στα βουνά για να πάει να ζητήσει το χαμένο;’’

Κατά Ματθαίον 18:12

Μήνυμα Απριλίου

«αποδείχθηκε όμως Υιός Θεού με δύναμη από το Πνεύμα που αγιάζει, όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς.»

Ρωμαίους 1(4)

Μήνυμα Μαΐου

«για να καθορίσω σ’ αυτούς που πενθούν στη Σιών, να τους δώσω ωραιότητα, αντί για στάχτη, λάδι ευφροσύνης, αντί για πένθος, στολή αίνεσης, αντί του πνεύματος της αδιαφορίας· για να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτεμα του Κυρίου, για δόξα του»

Ησαΐας 61:3

Μήνυμα Ιουλίου

«Οι πειρασμοί που αντιμετωπίσατε ως τώρα δεν ήταν παρά στα ανθρώπινα μέτρα σας.

Κι ο Θεός, που κρατάει τις υποσχέσεις του, δε θα επιτρέψει σε κανένα πειρασμό, να ξεπεράσει

τις δυνάμεις σας· αλλά όταν έρθει ο πειρασμός, θα δώσει μαζί και την διέξοδο,

ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε».   

                                                                  Α΄ Κορινθίους  10:13

Μήνυμα Σεπτεμβρίου

Και πρόσθεσε: "Εκπληρώθηκαν όλα· εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος· εγώ σ'όποιον διψάει θα δώσω δωρεάν να πιεί από το νερό που δίνει ζωή".            Αποκάλυψη 21:6
Μήνυμα Νοεμβρίου


“Ακούστε με εσείς που γνωρίζετε δικαιοσύνη΄ λαέ στην καρδιά του οποίου είναι ο νόμος μου΄
Να μη φοβάστε τον ονειδισμό των ανθρώπων, ούτε να ταράσσεστε στις ύβρεις τους’’.
             Ησαίας 51:7

Μήνυμα Ιουνίου

“Αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκο, μάταια κοπιάζουν,

αυτοί που τον οικοδομούν. Αν ο Κύριος δεν φυλάξει μια πόλη,

μάταια αγρυπνεί αυτός που τη φυλάττει.’’  

                                                                        Ψαλμοί 127 : 1

Μήνυμα Αυγούστου


" Όταν οργίζεστε, μη φτάνετε ως την αμαρτία· η δύση του ήλιου ας μη σας βρίσκει ακόμα οργισμένους.
Μη δίνετε με τη συμπεριφορά σας χώρο να δρά ο διάβολος." 
Προς Εφεσίους  4: 26,27

Μήνυμα Οκτωβρίου


“Και με έβγαλε διαμέσου του δρόμου της πύλης, που είναι προς βορράν και με έφερε ολόγυρα, διαμέσου του δρόμου,που είναι απέξω προς την εξωτερική πύλη, διαμέσου του δρόμου,που βλέπει προς τα ανατολικά· και να, τα νερά έρρεαν από το δεξί πλάγιο’’.

 Ιεζεκιήλ 47:2 

Μήνυμα Δεκεμβρίου


  “γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σ’εμένα θαυμαστά έργα.
  Άγιο είναι το όνομά το

                                                              Κατά Λουκά  1:4